Značaj emocionalne inteligencije na radnom mestu

 

Pored stručnosti i razvijenih kompetencija, emocionalna inteligencija (EI) ima sve veću ulogu u postizanju profesionalnog uspeha. Komunikacija, timski rad i kolegijalnost zahtevaju visok nivo empatije, samosvesti i kontrole vlastitih emocija.

Danijel Goleman (Daniel Goleman) je psiholog koji se prvi bavio konceptom emocionalne inteligencije i njenim uticajem na radne performanse. Emocionalna inteligencija se definiše kao sposobnost da se identifikuju vlastite emocije, da se prepoznaju i razumeju osećanja drugih, te da se tome prilagode akcije i ponašanje.

U svojoj knjizi “Emocionalna inteligencija”, Goleman ističe da globalno jačanje veštačke inteligencije (AI) na tržištu rada dovodi do toga da se sve više visoko vrednuju emocionalne veštine na radnom mestu, pa tako emocionalna inteligencija postaje jedna od najtraženijih sposobnosti u svim sferama života.

Emocionalna inteligencija kao prednost na radnom mestu

Harvard Business Review je 2019. godine objavio studiju u kojoj je emocionalna inteligencija prepoznata kao najtraženija kompetencija neophodna za kreiranje produktivne, snažne i inovativne radne sredine.

Prema istraživanjima koje je sprovodio Institut za zdravlje i ljudski potencijal (Institute for Health and Human Potential-IHHP) oko 80% kompetencija uspešnih poslovnih ljudi pripadaju domenu emocionalne inteligencije. Neke od njih su:

 • samosvest
 • samokontrola
 • prilagodljivost
 • orijentacija ka uspehu
 • pozitivan stav
 • empatija
 • organizovanost
 • uticaj
 • podučavanje i mentorstvo
 • upravljanje konfliktima
 • timski rad
 • inspirativno vođstvo

Ovaj set veština značajno može poboljšati produktivnost i podstaći pozitivnu klimu na radnom mestu što se povoljno odražava na ukupne performanse celog tima. Više o osobinama emocionalno inteligentnih ljudi koje doprinose profesionalnom uspehu pročitajte OVDE.

Procena emocionalne inteligencije tokom procesa zapošljavanja

Radno okruženje je prepuno izazova koji će svakodnevno testirati vašu emocionalnu inteligenciju – kratki rokovi, nezadovoljni klijenti, nepredviđene prepreke. Način na koji reagujete na neprijatne situacije umnogome će uticati na vaš, ali i rad ljudi koji vas okružuju. Zbog toga mnogi poslodavci prilikom regrutacije zaposlenih eksplicitno procenjuju njihove veštine komunikacije, kontrole emocija, spremnosti za timski rad i izgradnju kolegijalnih odnosa u kolektivu.

Pored izuzetnih socijalnih veština i visokog nivoa profesionalne stručnosti, idealan kandidat bi trebalo da da adekvatne odgovore na neka od sledećih pitanja:

 • da li ste ikada radili sa nesaradljivom osobom i kako je to izgledalo?
 • na koji način biste saopštili članu svog tima da njegov zadatak nije dobro urađen?
 • ako primetite da neki član tima ne radi, šta biste uradili?
 • kako rešavate konflikte?
 • kako se ponašate u stresnim situacijama?
 • da li imate uzore?
 • tri najvažnije vrednosti koje biste negovali da osnujete svoju kompaniju?
 • kako reagujete na neuspeh?

Odgovori na ova pitanja poslodavcima će dati jasan uvid u sistem vrednosti, očekivanja, načine rešavanja problema, motivaciju i kakvo ponašanje mogu da očekuju od kandidata ukoliko dobije posao. Emocionalno inteligentni ljudi razumeju svoje i tuđe emocije, uživaju u poslu, empatični su i spremni da rade na sebi, što je preduslov postizanja natprosečnih radnih rezultata.

Kako poboljšati emocionalnu inteligenciju

Emocionalna inteligencija se može razvijati kroz dublje upoznavanje sebe i interakciju sa ljudima koji su drugačiji od vas. Sagledavanje različitih perspektiva i pronalaženje strategija za suočavanje sa stresnim situacijama daće vam osnovu ne samo za poslovno postignuće, već i za napredak na privatnom planu.

Najbolji način za razvoj emocionalne inteligencije je proširivanje vidika, kroz nova iskustva i izlazak iz zone komfora. Na ovaj način pojedinac uči da kontroliše svoje impulse, da odloži svoje potrebe, iskaže svoje mišljenje na adekvatan način, što mu omogućava da napreduje u ličnim i profesionalnim odnosima.

Zaključak

Uspeh na poslu značajno je određen odnosom koji imate prema sebi, ali i prema drugim ljudima. Bez obzira koliko ste kompetentni ukoliko niste u stanju da sagledate svoje mane, da se povežete sa svojim okruženjem i prilagodite svoje ponašanje situaciji u kojoj se nalazite veoma teško ćete ostvariti poslovni napredak. Emocionalno inteligentne osobe se vrlo dobro nose sa stresom i lako donose odluke što je od izuzetne važnosti za bilo koji posao. Upravo zbog ovih benefita emocionalna inteligencija ima sve veći značaj prilikom zapošljavanja.

Razvojem emocionalne inteligencije pojedinac uči da se uspešno nosi sa poslovnim izazovima, odoleva pritiscima i stremi ka izvanrednim rezultatima. Sve ovo doprinosi boljem pozicioniranju u kompaniji i unapređenju odnosa sa kolegama.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again