Uslovi
korišćenja

Uvodne odredbe

Ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu: “Politika”) reguliše se vaša privatnost i opisuje kako Desk&More prikuplja, koristi i obelodanjuje vaše podatke o ličnosti pri korišćenju sajta www.deskandmore.rs (u daljem tekstu: “Sajt”), kao i odnos koji se zasniva između Vas i Desk&More, vlasnika Sajta i pružaoca usluga, kojim upravljaju MARERA COWORKING DOO BEOGRAD-VRAČAR, adresa Bulevar kralja Aleksandra 28, MB 21434434 i naše povezane kompanije (u daljem tekstu: ″Desk&More″). U ovoj Politici, „Vi“ označava svakoga ko koristi Sajt, kao i svakog korisnika usluga koje pruža Desk&More svojim članovima i drugim korisnicima (u daljem tekstu: “Usluge”).

Pre korišćenja našeg Sajta ili Usluga, molimo Vas da pročitate ovu Politiku u celosti, što će vam pomoći da donesete promišljene odluke o vašem odnosu sa nama.

Korišćenjem Sajta ili naših Usluga, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku, slažete se da Desk&More može da koristi vaše podatke i potvrđujete da ste informisani o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti od strane Desk&More.

Posebno, korišćenjem Sajta ili naših Usluga potvrđujete da ste informisani o svrsi i osnovu za prikupljanje i obradu vaših podataka, kao i o vašim pravima, sve u skladu sa ovom Politikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (‘GDPR’) i svim drugim važećim propisima Republike Srbije koji se odnose na obradu podataka o ličnosti.

Možete da promenite ili opozovete vaš pristanak za korišćenje vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku, ili da tražite da vam se vaši podaci o ličnosti stave na uvid, kao što je opisano u daljem tekstu.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa primenom ove Politike, molimo vas da nas kontaktirate u toku radnog vremena, bilo na sledeću adresu: Bulevar kralja Aleksandra 28, mejlom: info@deskandmore.rs, ili telefonom: +38111 3860028.

Objavljene informacije

Svrha Objavljenih informacija je da vas informišu o nama i našim uslugama.

Želeli bismo da naglasimo da su ove informacije informativnog karaktera i mogu se promeniti u svakom trenutku. Informacije na našem sajtu se redovno ažuriraju.

Desk&More ne preuzima odgovornost niti garantuje tačnost, ažurnost i potpunost informacija koje su dostupne na Sajtu. Nijedna informacija ni obaveštenje na Sajtu nisu obavezujući za Desk&More i ne predstavljaju oglase, druge javne ponude ili drugu vrstu obaveza za Desk&More.

Politika kolačića (“cookies”)

Korišćenjem ovog Sajta slažete se da će Desk&More obrađivati vaše podatke, što uključuje postavljanje kolačića na vašem uređaju u svrhu poboljšanja Sajta i naših usluga.
Sajt koristi kolačiće, koji predstavljaju tekstualnu datoteku koja se čuva lokalno na vašem uređaju i omogućuje nam da prikupljamo i koristimo određene podatke. Ukoliko nastavite da koristite naš Sajt, time nam dajete pristanak da koristimo kolačiće.

Kolačiće koje koristimo kako bismo omogućili funkcionalnost Sajta jesu sledeći:

a. Kolačići za funkcionalnost: oni vam omogućavaju da zapamtite izabrane opcije, kao što je vaše korisničko ime, jezik i region u kom se nalazite. Ne omogućuju vam da pratite vaše pretrage na drugim sajtovima;

b. Kolačići za performanse: koriste se za prikupljanje podataka o tome na koji način koristite naš Sajt. Svi prikupljeni podaci se sjedinjuju i koriste isključivo za poboljšanje performansi;

c. Reklamni i statistički kolačići: Njih koristimo za oglase i informacije za sledeće svrhe:

Kolačiće možemo da postavimo na vašem uređaju samo ako je to strogo neophodno za rad Sajta. Za sve druge vrste kolačića potrebna nam je vaša saglasnost.

Kolačići za obrađivanje podataka o saobraćaju koriste se za identifikovanje tehničkih defekata i za njihovu ispravku, sve u cilju poboljšanja usluge i ispunjavanja potreba Korisnika.

U svako vreme možete da promenite ili povučete vašu saglasnost za korišćenje kolačića na našem Sajtu u podešavanjima. U tom slučaju možda više nećete moći da koristite sve funkcije Sajta.

Ako ne želite da prihvatite kolačiće, možete da izaberete da ih ne koristite. Ako su sačuvani na vašem kompjuteru, morate da deaktivirate odgovarajući kolačić ili redukujete određene funkcije Sajta u vašem internet pretraživaču.

Možete da dobijete više informacija o kolačićima od nas direktno, ili možete da nađete informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti u našoj Politici privatnosti.

Autorsko pravo i intelektualna svojina

Sajt Desk&More je zaštićeno i isključivo autorsko pravo i intelektualna svojina kompanije Desk&More u smislu projektovanja i dizajna sajta, prezentacije, izgleda, obrade i drugih prepoznatljivih elemenata Sajta.

Umnožavanje delova ili celokupnog sadržaja Sajta u bilo kom obliku je zabranjeno i sadržaj se ne sme distribuirati niti deliti sa trećim licima.

Sajt ne sme da se modifikuje, razgradi, rastavi ili ponovo podešava na bilo koji način u bilo koju komercijalnu svrhu od strane Korisnika ili trećih strana. Strogo je zabranjeno pristupanje Sajtu radi upravljanja istim ili menjanja istog, dodavanje materijala ili bilo kog drugog rada na Sajt, ili unošenje sadržaja Sajta na bilo kom drugom sajtu.

Strogo je zabranjena obrada Sajta bilo kojim elektronskim sistemom za nalaženje ili objavljivanje bilo kog rada ili bilo koja druga vrsta obrade (bilo štampana, elektronska ili druga vrsta obrade).

Zabranjeno je umnožavanje, distribucija ili javni prikaz sadržaja Sajta na bilo koji način.

Prava i obaveze

Sajt smete da koristite samo na zakonom dozvoljeni način. Ne možete da koristite naš Sajt na bilo koji način koji predstavlja kršenje ovih Uslova, ili bilo kojih zakona ili propisa. Zabranjeno je korišćenje Sajta i slanje neželjenih ili netačnih ili nedozvoljenih reklamnih ili promotivnih materijala ili bilo kog drugog sadržaja (spam).

Ne smete da koristite nijednu informaciju sa Sajta ili ceo Sajt ni na jedan način koji predstavlja lažno predstavljanje ili stvara pogrešne informacije ili informacije koje vode do zablude kako biste poboljšali vaš ili identitet drugih korisnika.

Desk&More ne odgovara za štete, gubitke, troškove ili odgovornosti (bilo da su direktne, indirektne ili posledične) a koje su rezultat korišćenja, pristupanja ili oslanjanja na informacije koje su sadržane ili pristupačne na Sajtu.

Desk&More ne odgovara za gubitak ili štetu koju izazove neki virus, ili za gubitak drugog zaštićenog materijala zbog vaše upotrebe Sajta ili vašeg preuzimanja bilo kog sadržaja na njemu ili nekom sajtu koji je povezan sa njim. Korisnik je odgovoran za vršenje provera prisustva virusa (uključujući anti-virus i druge sigurnosne provere) kako bi se ispunili odgovarajući zahtevi vezani za tačnost i sigurnost ulaza i izlaza podataka.

Zadržavamo diskreciono pravo da menjamo, modifikujemo, dodajemo ili uklanjamo delove ovih Uslova u bilo koje vreme. Pozivamo vas da ih pročitate ponovo s vremena na vreme kako biste ostali informisani. Svaka izmena ovih Uslova stupa na snagu odmah nakon objavljivanja ili dostavljanja istih na bilo koji drugi način od strane Desk&More.

Desk&More ne snosi odgovornost ako iz bilo kog razloga Sajt nije dostupan u nekom trenutku ili neko vreme. Desk&More ne garantuje da će se Sajt stalno ažurirati ili unapređivati

Ovi Uslovi se tumače u skladu sa pravom Republike Srbije.

Poslednji put ažurirano: 4/8/2019

Datum stupanja na snagu: 4/8/2019

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again