Tri ključne uloge menadžmenta srednjeg nivoa

Kako organizacije rastu menja se i usložnjava struktura upravljanja. Uloga menadžera srednjeg nivoa je ključna u svakoj organizaciji za dalji rast biznisa jer predstavlja vezu između operativnog sektora i top menadžmenta.

Ovaj nivo menadžmenta je u momentu rasta i razvoja odgovoran za prenošenje informacija, motivaciju kao i optimizaciju radnih procesa. Stoga su tri najznačajnije uloge srednjih menadžera posredovanje, mentorstvo i praćenje rezultata organizacije. Vešt menadžer sva tri aspekta svog posla objedinjuje kao podjednako važne delove koherentne celine.

Dodatno, značaj menadžmenta srednjeg nivoa pokazuju i rezultati jednog istraživanja u gejming industriji, prema kome uloga menadžmenta utiče na porast prihoda kompanije od čak 22,3%.

Posrednici

Dok top menadžment, vlasnici biznisa i izvršni direktori postavljaju strategiju za razvoj i definišu okvire i smer razvoja organizacije, menadžeri srednjeg nivoa pomažu članovima tima u razumevanju i sprovođenju svih ciljeva kompanije, kroz prethodno postavljen organizovan sistem kako bi kao tim postigli željene rezultate.

Pored toga što umeju jasno da prenose i objasne ciljeve organizacije, menadžeri pojednostavljuju strukturu izveštavanja. To uključuje ​​otkazivanje nepotrebnih sastanaka, optimizovanje broja radnih zadataka i integraciju platformi i alata za projektni menadžment koji olakšavaju tok rada.

U nekim organizacijama ova komponenta posrednika nedostaje i zato nastaje jaz između top menadžmenta i ostatka tima. Da bi bio dobar posrednik, potrebno je da menadžer srednjeg nivoa ima razvijene socijalne veštine kako bi uspešno povezao sve nivoe organizacije i usmeravao tim u potrebnom pravcu.

Međutim, iako prenose ideje ostatku tima, menadžeri srednjeg nivoa rade i obrnut proces, prenose mišljenja i ideje članova tima top menadžmentu. Bez toga, top menadžment može biti nedovoljno upućen u izazove sa kojima se suočava tim koji menadžeri vode.

Mentori

Menadžeri su često zaduženi za obučavanje i osnaživanje članova tima.

Pre nego što su stigli na menadžersku poziciju, menadžeri srednjeg nivoa često su i sami bili članovi operativnog tima, i sada na menžerskim pozicijama imaju priliku da kroz mentorstvo pomognu drugima da se razviju.

Kao mentori koji su uvek dostupni timu, menadžeri žele da članovi tima unaprede svoje veštine, znanje i rad. Pored toga, oni mentorišu tim i utiču na razvijanje timske komunikacije. Isto kao sa ulogom posrednika, i u ulozi mentora menadžeri srednjeg nivoa imaju sposobnost da utiču na top menadžment, a oni na izvršnog direktora. Potrebno je shvatiti svu širinu i odgovornost pozicije menadžera srednjeg nivoa da bi tim dobio dobronamerne i iskrene povratne informacije.

Prate rezultate

Menadžer srednjeg nivoa neprestano meri koliko je izvršavanje prema definisanim ciljevima efikasno i o tome izveštava top menadžment. Zato je neophodno jasno definisati sistem, strukturu, procese, komunikacione kanale i odgovornost svakog člana shodno ciljevima, a zatim izmeriti rezultate.

Merenje i analiziranje efikasnosti izvršenja zadataka prema definisanim ciljevima su alati koji nedvosmisleno ukazuju menadžerima srednjeg nivoa da li je postignut željeni rezultat.

Zaključak

Iako mnogi menadžeri to možda ne uviđaju, njihova pozicija je u velikoj meri liderska, baš kao što je slučaj i kod top menadžmenta. Položaj menadžmenta znači istovremeno vođenje tima i snošenje odgovornosti za postignute rezultate kod ljudi na višem hijerarhijskom nivou u organizaciji.

Ova pozicija je više izazovna nego što se to može zaključiti na prvi pogled. Zato što upravljaju timom, ovi menadžeri se često nose sa visokim očekivanjima top menadžmenta dok u isto vreme vode računa da su članovi tima zadovoljni.

Osim toga, menadžer srednjeg nivoa ima punu odgovornost za postizanje rezultata, ali izvršni direktor je onaj koji na kraju dana donosi najvažnije odluke.

Kad posreduje, obučava, meri rezultate, ton i raspoloženje srednjeg menadžera utiču na sve. Prema onome što menadžer srednjeg nivoa kaže i načinu na koji to uradi zavisi kako će tim shvatiti misiju organizacije

Biti izvrstan menadžer srednjeg nivoa je zahtevna uloga jer podrazumeva stvaranje kulture, izgradnju odgovornosti zaposlenih i postizanje rezultata organizacije.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again