Ključne razlike između rasta i skaliranja biznisa

Za mnoge vlasnike biznisa linearan rast oslikava uspešno poslovanje. Ali, preduzetnicima čiji je cilj da poslovanje podignu na viši nivo će pre ili kasnije biti potrebno skaliranje i eksponencijalni rast.

Poznavanje razlike između rasta i skaliranja je ključni faktor za razumevanje realno ostvarivih ciljeva za poslovanje vaše kompanije u budućnosti. Takođe, ukoliko planirate proširenje poslovanja, od velike je važnosti razumeti ključne razlike da biste mogli da inicirate promene i osposobite tim da pravilno reaguje na njih.

Šta je rast kompanije?

Rast se odnosi na povećanje prihoda kao rezultat poslovanja i dobrih poslovnih odluka. Takođe se može odnositi na druge aspekte koji rastu, poput broja zaposlenih, otvaranja novih kancelarija i povećanje broja klijenata. Ovi faktori su gotovo uvek povezani sa rastom prihoda.

Najveći izazov je, međutim, što je potrebno puno resursa da bi se održao kontinuirani rast.

Kompanije koje nude profesionalne usluge, poput marketinških agencija ili IT firmi, uvek će morati da se nose sa ovim izazovom. Veći broj klijenata dovodi do zapošljavanja više ljudi, tako da iako nova klijentela povećava prihod, istovremeno i neizbežno povećava troškove.

Na primer, kompanija može ostvariti značajan prihod, ali da bi to učinili morali su da angažuju novog zaposlenog. Dobici i gubici kompanije su izjednačeni, pa iako kompanija raste – broj zaposlenih i prihodi kompanije su se uvećali – ona suštinski nije dobila veliku vrednost.

Ako nemate način da povećate količinu novca koji zarađujete a da to ne utiče na troškove, šanse su da ćete postati podložni stagnaciji u rastu.

Šta je skaliranje?

Kompanijama je cilj da se usredsrede na povećanje i rast kompanije, a da pritom ne budu opterećene dodatnim troškovima.

Sjajan primer kompanije koja je uspešno shvatila princip skaliranja je Google, koji poslednjih godina uvećava bazu korisnika (fokusirajući se na klijente koji plaćaju njihove usluge ili korisnike koje Google može da iskoristi kao prostor za plasiranje promotivnog sadržaja), a ne uvećava troškove srazmerno.

Ključna razlika između rasta i skaliranje je što se skaliranje postiže povećanjem prihoda bez stvaranja značajnih troškova. Kada se kompanije skaliraju, one uvećavaju prihod brže nego što troškovi rastu. Na primer, marketinška agencija u procesu skaliranja može ostvariti značajan profit nasuprot troškovima koje je uložila u alate za automatizaciju. Dobit kompanije nadmašila je njene gubitke, omogućavajući joj ne samo rast već i skaliranje.

Rast poslovanja

Izazov svakog vlasnika preduzeća je postizanje održive stope rasta u prvih nekoliko godina. Izazov za mnoge kompanije je što u jednom trenutku stopa rasta počinje da usporava, dostižući tačku u kojoj će povećanje prihoda povećati troškove. Ako preduzeće povećava i troškove i prihode istom brzinom, kompanija ima ograničen potencijal rasta.

Najjasniji primer poslovanja ograničenog modelom rasta je sfera uslužnih delatnosti. Kada ova vrsta kompanije stekne klijente, obično je potrebno zaposliti više ljudi i resursa da bi ih servisirala. Iako kompaniji raste prihod, troškovi rastu istom stopom brzine. Iako posao tehnički raste, on se ne menja.

Skaliranje poslovanja

Kada preduzeće može da poveća prihode sa minimalnim povećanjem troškova za proizvodnju, to je uspeh za kompaniju. Ideja o skaliranju je prvo povezana sa proizvođačima koji su pronašli načine da standardizuju i optimizuju svoje procese kako bi poslovali ekonomičnije. Čineći to, uspeli su da raspodele svoje fiksne troškove na više jedinica proizvodnje.

Koncept skaliranja uglavnom je povezan sa IT kompanijama. Kao što je pomenuto, Google je jedan od najboljih primera kompanije koja se uspešno skalirala povećanjem kupaca i prihoda a istovremeno minimizirajući troškove.

Da li je vaše poslovanje skalabilno?

Nisu sve vrste preduzeća skalabilne. Ako svaka naredna prodaja zahteva onoliko resursa koliko i prethodna prodaja, vaš poslovni model verovatno nije skalabilan. Mnoga preduzeća mogu identifikovati skalabilne aspekte svog poslovanja koji se mogu standardizovati u cilju smanjenja troškova. Skalabilna preduzeća mogu pronaći načine za automatizaciju procesa, bilo da se radi o isporuci proizvoda ili usluge, i na taj način smanjiti troškove po kupcu.

Vlasnici preduzeća koji se fokusiraju na postizanje rasta često moraju da brinu o tehničkim detaljima poslovanja. Iako su tehnički aspekti poslovanja važni, da biste pronašli okidač koja je potreban za prelazak na sledeći nivo, moraćete da razmišljate i na strateškom nivou.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again