Kako definisati cenu SaaS proizvoda [Jednostavno rešenje]

Kada govorimo o SaaS (Software as a service) proizvodima, oni nude mnoge pogodnosti koje bi trebalo da rade u interesu i dobavljača i korisnika. 

Većina malih preduzeća uz softver kao uslugu ima mnoge mogućnosti da se prošire, razviju i obezbede veću vrednost kupcima. 

Takođe, važnost cene SaaS proizvoda se ogleda u tome što će Vam ona pomoći da privučete više korisnika i samim tim uvećate svoj prihod.

Ako ste jedna od firmi koje izrađuju SaaS rešenja, kompanija Desk&More ima odličnu ponudu za Vas u vidu pametnih i fleksibilnih kancelarija. 

Njihova funkcionalnost i dizajn ispunjava i prevazilazi i najviše globalne standarde, što će sigurno uticati na bolji kvalitet rada i veću produktivnost zaposlenih.

U nastavku teksta potrudićemo se da Vam približimo Saas (Software as a service) kao pojam i pomognemo pri odabiru metode za formiranje cene ovih proizvoda.

 

Šta su SaaS proizvodi?

 

Softver kao usluga (SaaS), je vrsta softvera koji je uvek povezan na internet i distribuira se potrošačima sa modelom pretplate.

Jednostavnije rečeno, korisnici “iznajmljuju” ili zadužuju online softver umesto da ga kupuju i instaliraju na svojim računarima. 

Tako da, sa SaaS-om nećete ražmišljati o ažuriranju ili održavanju softvera ili hardvera, a za pristup aplikacijama dovoljno je samo da imate internet konekciju. 

Najveća korist softvera kao usluge jeste ušteda vremena, ovakšanje poslovanja, ali i smanjenje troškova za sve koji su u ovom sistemu.

 

Strategije određivanja cena SaaS proizvoda

 

Pre nego što donesete odluku o konačnoj ceni SaaS (Software as a service) proizvoda, trebalo bi da izaberete strategiju određivanja cena koju ćete koristiti. 

Izbor dobre strategije Vam može pomoći da privučete pažnju kupaca i prodate više svojih usluga. 

Do prave cene možete doći pomoću sledećih strategija:

  1. Definisanje cena zasnovanih na troškovima
  2. Definisanje cena zasnovanih na konkurenciji
  3. Strategija definisanja prodornih cena
  4. Definisanje cena zasnovanih na vrednosti
  5. Strategija definisanja cena po korisniku 

Cene zasnovane na troškovima

Ovo je jedna od osnovnih srategija određivanja cena. 

Prvenstveno se određuju ukupni troškovi koje će imati kompanija prilikom pružanja svoje usluge, a potom se dobijeni broj uvećava za određeni procenat kako bi ona osigurala svoj prihod.

Cene zasnovane na troškovima su siguran izbor i lako ih je razumeti i izračunati. 

Ono što je nedostatak ove strategije jeste činjenica da se troškovi ne mogu uvek predvideti, odnosno ne postoji način da saznate da li će Vaši prihodi na kraju pokriti sve rashode. 

Takođe, ove cene ne uzimaju u obzir cene konkurenata, pa ova strategija ne mora uvek biti uspešna.

Cene zasnovane na konkurenciji

Strategija cena zasnovanih na konkurenciji se odnosi na korišćenje cena konkurenata kao merila za postavljanje dobre cene. 

Za nove i mlade kompanije ovaj izbor strategije može biti odličan. 

Bilo da ne možete predvideti Vaše troškove ili ste novi na tržištu i pokušavate da se istaknete, cena zasnovana na konkurenciji Vam može pomoći da Vas korisnici primete i osvojite tržišni udeo.

Cene konkurenata mogu biti dobar orijentir, jer ste novi i ne želite da svoju cenu postavite previsoko.

Sa druge strane, nije dobro rešenje ni postaviti cenu prenisko da potencijalni korisnici ne bi dovodili u pitanje vrednost Vašeg proizvoda.

Ovu strategiju je jednostavno sprovesti. Korišćenjem web lokacije konkurenata lako ćete pronaći njihove cene i proizvode/usluge i uporediti ih sa svojim. 

Strategija prodornih cena

Prodorne cene su vrsta promotivne strategije cena gde kompanija privremeno smanjuje svoje cene kako bi privukla korisnike i povećala tražnju.

Ova strategija je obično vremenski ograničena, a neki od primera su sledeći:

 

  • Ova ponuda traje jos 3 dana,
  • Označena cena je za prvih 6 meseci korišćenja usluge,
  • Prvih 100 korisnika dobija proizvod/uslugu po ovoj specijalnoj ceni, itd.

Strategija prodornih cena, kao i što sama reč kaže, je efikasna i uspeće da prodre do potencijalnih potrošača. 

Nedostatak je taj što je ona predviđena za kratkoročno planiranje, ali ako je Vaš proizvod ili usluga nova, pomoći će u tome da korisnici lakše donesu odluku da isprobaju nešto novo.

Na kraju, na strategiju prodornih cena trebalo bi da gledate kao na prethodnicu neke jače i dugoročnije strategije određivanja cena. 

Cene zasnovane na vrednosti

Prema nazivu možete i sami pretpostaviti o kakvim cenama je reč. 

Cene zasnovane na vrednosti se određuju na osnovu toga koliku vrednost i kvalitet pruža određena usluga ili proizvod za svoje potencijalne kupce. 

Ova strategija je fokusirana na želje i očekivanja ciljne publike. 

Ako su klijenti spremni da plate uslugu jer razumeju vrednost Vašeg SaaS (Software as a service) proizvoda, Vašu cenu možete postaviti čak i iznad konkurentske i tako ostvariti veći prihod. 

Strategija cena zasnovanih na vrednosti zahteva dosta vremena i posvećenosti, jer morate saznati ko su Vaši klijenti, šta žele i koliko su spremni da plate za to.

Dobra strana ovog metoda je ta što provodite vreme upoznavajući svoje kupce, što Vam pomaže pri sticanju njihovog poverenja i negovanju dobrih odnosa

Strategija cena po korisniku

Određivanje cena po korisniku je jedan od najjednostavnijih i najdirektnijih modela formiranja cena, koji nudi potrošačima jasan mesečni ili godišnji trošak za korišćenje usluge.

Najzastupljenija, a možda i najbolja, strategija u kompanijama koje pružaju softver kao uslugu (SaaS) je upravo cena po korisniku.

Primenom ovog metoda jedan korisnik plaća fiksnu mesečnu ili godišnju cenu, a dolaskom novog klijenta zarada se udvostručuje, i tako dalje. 

Takođe, ovo SaaS kompanijama ovlakšava izračunavanje i predviđanje prihoda svakog meseca. 

Jedina mana ove strategije je ta sto korisnik može dati pristup mnogim drugim ljudima, a Vi ste svoju uslugu prodali jednom čoveku.

 

Zaključak

 

U ovom tekstu smo Vam prikazali neke od najčešće biranih strategija definisanja cena SaaS (Software as a service) proizvoda

Najvažnije je da izaberete strategiju u skladu sa Vašom uslugom i onim što želite da postignete samom cenom. 

Ako ste kompanija koja izrađuje SaaS rešenja ili planirate osnivanje, budite sigurni da sve sto Vam je neophodno za savršeno radno okruženje, Desk&More kompanija može da pruži.

Nadamo se da će Vam ovaj tekst pomoći u odabiru najbolje strategije i da ćete unaprediti svoje poslovanje, ali i uvećati profit. 

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again