Tema o kojoj svi pričaju: E-fakture i šta sve treba da znate o njima?

  Digitalizacija sa sobom nosi mnoštvo benefita koji mogu pozitivno da utiču na vaše poslovanje, a kako je zakonski uvedena forma i princip slanja i primanja različitih vrsta e-faktura, važno je biti u toku sa…

5 načina da motivišete zaposlene pred praznike

Decembar je mesec pun izazova kako za male, tako i za velike kompanije. Usled opšteg uzbuđenja za nadolazeće praznike i obima posla koji mora da se završi do kraja meseca, a samim tim i do…

Radno vreme od 30h nedeljno – Za i protiv

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Pametne kancelarije – Šta su i da li ih ima kod nas?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako na fer način rasporediti udeo firme među suosnivačima?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako definisati cenu SaaS proizvoda [Jednostavno rešenje]

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako kreirati dobar pitch deck?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

5 načina za uspešno vođenje zaposlenih kroz promene na radnom mestu

Uspešno odgovaranje na promene je osnovni uslov opstanka kompanije na dinamičnom, savremenom tržištu rada.  Promene na radnom mestu se prema načinu odakle dolaze mogu podeliti na eksterne i interne: Pokretači eksternih promena mogu biti razvoj…

Kako da pogrešne poteze pretvorimo u motivaciju

  Šta radi mlad čovek kada doživi ogromne finansijske gubitke i nađe se na početku? Gde nađe snagu i inspiraciju da krene ponovo uz sav rizik? Kako ne dozvoliš da te povuče loše društvo već…

Značaj emocionalne inteligencije na radnom mestu

  Pored stručnosti i razvijenih kompetencija, emocionalna inteligencija (EI) ima sve veću ulogu u postizanju profesionalnog uspeha. Komunikacija, timski rad i kolegijalnost zahtevaju visok nivo empatije, samosvesti i kontrole vlastitih emocija. Danijel Goleman (Daniel Goleman)…

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again