Radno vreme od 30h nedeljno – Za i protiv

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Pametne kancelarije – Šta su i da li ih ima kod nas?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako na fer način rasporediti udeo firme među suosnivačima?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako definisati cenu SaaS proizvoda [Jednostavno rešenje]

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

Kako kreirati dobar pitch deck?

Dobro predstavljanje poslovne ideje pred investitorima je jedan od presudnih faktora koji utiču na njihovo donošenje odluke o potencijalnom ulaganju. U igri je puno faktora, a na neke od njih je moguće uticati dobro pripremljenom pitch deck prezentacijom.

5 načina za uspešno vođenje zaposlenih kroz promene na radnom mestu

Uspešno odgovaranje na promene je osnovni uslov opstanka kompanije na dinamičnom, savremenom tržištu rada.  Promene na radnom mestu se prema načinu odakle dolaze mogu podeliti na eksterne i interne: Pokretači eksternih promena mogu biti razvoj…

Kako da pogrešne poteze pretvorimo u motivaciju

  Šta radi mlad čovek kada doživi ogromne finansijske gubitke i nađe se na početku? Gde nađe snagu i inspiraciju da krene ponovo uz sav rizik? Kako ne dozvoliš da te povuče loše društvo već…

Značaj emocionalne inteligencije na radnom mestu

  Pored stručnosti i razvijenih kompetencija, emocionalna inteligencija (EI) ima sve veću ulogu u postizanju profesionalnog uspeha. Komunikacija, timski rad i kolegijalnost zahtevaju visok nivo empatije, samosvesti i kontrole vlastitih emocija. Danijel Goleman (Daniel Goleman)…

Kako formirati uspešan tim i uloga lidera u njemu

  Xiaomi brend zauzima vodeće mesto u proizvodnji pametnih uređaja, u svetu, kao i u Srbiji. Zapitali smo se kako jedna mlada kompanija koja postoji tek 11 godina uspeva da ide u korak sa gigantima…

Saveti za uspešno vođenje eksternih timova

  Dobra internet konekcija, privatne telefonske kabine i koordinator prostora koji je uvek na licu mesta, od presudnog su značaja za rad eksternih timova. Na ovaj način, eksterni saradnici se osećaju kao da su na…

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again