5 tehnika koje olakšavaju donošenje poslovnih odluka

„Kada god vidite uspešan biznis, znajte da je neko jednom doneo hrabru odluku.“

Piter Draker (Peter Drucker)

Donošenje odluka je ključna poslovna veština koja pokreće organizacijske performanse. Tipični postupak donošenja odluka o kojem smo pisali u jednom od prethodnih tekstova, uključuje definisanje problema, prikupljanje informacija, identifikaciju mogućnosti, odabir najbolje opcije i praćenje rezultata.

Kada je reč o dugoročnom odlučivanju, popularne tehnike i metode pružaju mogućnost mapiranja svih mogućih solucija vlasnicima biznisa i menadžerima širom sveta.

U istraživanju agencije za konsalting Bein (Bain), u kojem je učestvovalo više od 750 kompanija, utvrđena je korelacija od 95% između efikasnosti odlučivanja i finansijskih rezultata. Podaci su takođe pokazali da kompanije čiji je top menadžment vešt u efikasnom donošenju odluka, ostvaruje profit za 6% veći od prihoda svojih konkurenata.

Ako želite i da i vaš biznis bude u vodećoj kategoriji kada je reč o profitu, upotrebite sledeće tehnike prilikom donošenja odluka za poboljšanje svojih upravljačkih veština i značajan doprinos uspehu organizacije.

Analiza troškova i koristi

Tehnikom analize troškova i benefita vlasnici biznisa ali i menadžeri procenjuju sve troškove i koristi koje će firma imati. Kao rezultat ove analize, preduzetnici se odlučuju za one opcije od kojih će imati veću korist, u smislu ukupne neto dobiti za organizaciju. Glavni cilj svake firme je ostvarivanje dobiti, zato svaka donesena odluka treba biti usmerena u tom pravcu.

SWOT analiza

Ova popularna tehnika pomaže menadžerima da objektivno procene trenutnu situaciju i služi kao osnovni vodič za strateško planiranje.

Kada planirate da napraviti značajnu promenu u svom poslu, SWOT analiza vam može pomoći da raščlanite situaciju na četiri različita kvadranta.

Snage – Šta vaša firma radi bolje od konkurencije? Identifikujete snage svog biznisa koje utiču na strategiju, akciju ili inicijativu. Ove podatke koristite za usmeravanje odluka u željenom smeru.

Slabosti – Kako se vaše poslovanje može poboljšati? Pokušajte da zauzmete neutralan pristup i razmotrite koji faktori ne koriste ili nanose štetu vašem poslovanju.

Prilike – Procenite svoje snage i razmislite kako ih možete iskoristiti za stvaranje novih prilika za rast.

Pretnje – Utvrdite koji izazovi stoje na putu postizanja vaših ciljeva i ustanovite primarne pretnje za svoju organizaciju. Kada je reč o pretnjama eksternog tipa koje su van vaše kontrole, potrebno ih je na vreme prepoznati, detaljno sagledati i spram toga razmotriti rezervne planove za adekvatno reagovanje ukoliko se neka od pretnji i ostvari.

Nakon što imate ove informacije radite na tome da slabosti pretvorite u snage, a pretnje iz okruženja u prilike na tržištu koje ćete iskoristiti.

Analiza izvodljivosti

Ova tehnika se koristi pri proceni finansijskih posledica moguće alternative kako bi se utvrdilo koje rešenje ima najviše smisla iz ekonomske perspektive.

Analiza izvodljivosti se koristi prilikom strateškog planiranja poslovanja i procenjivanja dobiti od novog projekta. Ovo je jedna od tehnika koja se koristi na samom početku lansiranja novog proizvoda ili usluge jer pomaže menadžmentu da odluči da li je određena strategija pogodna i izvodljiva za kompaniju.

Matrica odluka

Ovo je jedan od krucijalnih alata za većinu organizacija jer može nepogrešivo otkriti najbolju strategiju i odluku koju treba doneti. Pomoću ove tehnike donošenja odluka moguće je kritički analizirati sve dostupne mogućnosti i faktore koji utiču na svaku od njih. Moguće je koristiti i uporednu analizu kako biste pronašli najbolju opciju.

Kada imate više izbora i varijabli, ovo je odličan način za jednostavniji proces odlučivanja jer omogućuje da svakom faktoru odredite nivo važnosti. Matricu odluka možete jednostavno napraviti tako što kreirate tabelu sa svim faktorima koji utiču na odluku. U kolonama navedite sve faktore a u redovima ispod ocenite svaki od njih prema važnosti i prioritetu. Sabiranjem ocena na kraju dobija se konačni rezultat koji otkriva koja je opcija najbolja.

Pareto princip

Pareto analiza, metoda za donošenje odluka, poznata je kao pravilo 80/20, što znači da će 20% vaših aktivnosti doneti 80% rezultata. Ova tehnika se koristi za prepoznavanje mogućih promena, identifikovanje izazova i njihovo rešavanje.

Primer ovog načela koji se primenjuje u menadžmentu jeste da 80% prodaje dolazi od 20% vaših kupaca. Kompanije mogu iskoristiti Pareto princip identifikujući karakteristike prvih 20% svojih kupaca i pronalazeći više kupaca poput njih. Kad uspete da utvrdite koje će promene imati najveći uticaj, moći ćete da date prioritet odlukama od kojih će organizacija ostvariti najveće koristi. To menadžerima omogućava da svoju energiju i resurse usmere ka onome što će zapravo pokrenuti rast njihovog poslovanja.

Zaključak

Postoji još mnogo drugih tehnika koje organizacije mogu koristiti za olakšavanje efikasnog donošenja odluka. Kao što najbolje prakse pokazuju, često je potrebno i kombinovati niz strategija i tehnika kako biste postigli najbolje rezultate za svoju organizaciju. Važno je preispitati svaku odluku analizirajući rezultate, kako biste osigurali da kompanija postiže postavljene ciljeve.

S obzirom na to da se radi o veštini koja se usavršava kroz praksu, na osnovu iskustva svetski poznatih lidera, pripremili smo vam 5 tajni pametnog donošenja odluka.

Preuzmite eBook

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again