Besplatan e-book

5 razvojnih faza tima

Članovi tima prilagođavaju svoju komunikaciju razvojnoj fazi u kojoj se projekat nalazi

PREUZMITE E-BOOK

Besplatan e-book

5 razvojnih faza tima

Članovi tima prilagođavaju svoju komunikaciju razvojnoj fazi u kojoj se projekat nalazi

Kako timska komunikacija napreduje u različitim razvojnim fazama

U zavisnosti od vremenskog okvira za završetak projekta, jedna faza projekta može da traje duže od ostalih, a to je obično faza delovanja.

Saznajte kako komunikacija utiče na razvoj tima i koliko je moguće povećati timsku produktivnost ukoliko se jasno razgraniče faze u kojoj se tim nalazi.