10 liderskih osobina koje obezbeđuju visoku angažovanost menadžmenta i zaposlenih

“Poštovanje je kako postupate prema svima, ne samo prema onima koje želite da impresionirate“

Ričard Brenson, engleski investitor i biznis mag

Proces pronalaženja kvalitetnih zaposlenih ume da bude poprilično zahtevan zadatak. Međutim, još veći izazov je pronaći način da te kvalitetne ljude i zadržite u kompaniji posebno nakon nekoliko godina rada na istoj poziciji. Ovo mnogo zavisi od plate koja ispunjava očekivanja, dodatnih pogodnosti i benefita ali i od odnosa sa nadređenima, pre svega sa direktorom kompanije ili menadžerom.

LinkedIn istraživanje je pokazalo da 75% zaposlenih koji svojevoljno napuste kompaniju i daju otkaz, to čine zbog lošeg odnosa sa liderom ili menadžmentom, a ne zbog nezadovoljstva kompanijom.

Činjenica je da ljudi napuštaju nadređene, a ne kompanije.

Kompanija Google je protekle godina posvetila istraživanju koje su to osobine koje poseduju menadžeri u Google-u i došla do zanimljivih zaključaka. 2002. godine, pokrenuli su projekat pod imenom “Project Oxygen”.

Ovaj projekat je na početku uključivao radikalan eksperiment, a to je bilo da se menadžment potpuno izbaci iz hijerarhije kompanije. Trajao je samo par meseci, a rezultat je bio katastrofalan – zaposleni su bili izgubljeni, bez usmerenja i profesionalnog vođstva.

8 godina nakon prvobitnog fijaska, eksperiment je krenuo u drugom smeru. Google je deceniju posvetio istraživanju koje su to odlike koje zaposleni žele da vide kod nadređenog – menadžera, supervizora ili šefa. Kvantitativnom i kvalitativnom analizom uspešno se utvrdilo koje su to osobine koje treba da poseduje menadžer da bi se zaposleni osećali sigurno, motivisano i spremno da se posvete obavljanju svojih zadataka na najvišem nivou. Rezultati su pokazali da su to najčešće banalne osobine koje se često previde.

Laslo Bok (svojevremeno potpredsednik odeljenja za ljudske resurse u Google-u), je dao izjavu za New York Times da se kod menadžera sa najlošijim poslovanjem kvalitet menadžmenta poboljšao i do 75% nakon implementacije rezultata istraživanja. Pogledajte koje su to osobine koje obezbeđuju visoku angažovanost menadžementa i zaposlenih.

1. Dobar učitelj

Dobar lider treba da komunicira sa zaposlenima kao motivacioni govornik. Treba da nauči da prepozna njihove kvalitete i slabosti i pomogne im da identifikuju specifične načine kako da se poboljšaju, u skladu sa svojim mogućnostima. Neophodno je uložiti vreme i energiju u napredak svojih zaposlenih.

Kao učitelji, treba da vode kroz proces promena, umesto da traže greške i ispravljaju ih. Vidici zaposlenih će se proširiti smislenom diskusijom, praktičnim primerima i motivisanjem da nađu kreativna rešenja, umesto davanjem odgovora i nametanjem sopstvenih stavova.

2. Nema mikromenadžmenta

Niko ne voli osobe koje prate i analiziraju svaki korak, već one koji ih ohrabruju da preuzmu kontrolu i daju im više autonomije i odgovornosti. Jedna od definicija inicijative glasi: “Inicijativa je kad prepoznam i uradim ono što mislim da treba da se uradi pre nego što to neko traži od mene”.

Zaposleni koji preuzimaju odgovornost za svoje postupke pokazuju veće zadovoljstvo i bolje su organizovani na radnom mestu. Lideri koji ohrabruju zaposlene da preuzmu inicijativu se percipiraju kao oni koji inspirišu druge i imaju pozitivan uticaj na njih.

3. Stvaranje inkluzivnog radnog okruženja

Za individualan osećaj ispunjenosti je u većini slučajeva zaslužan zajednički trud. Ljudi vole da budu deo pobedničkog tima, i da osećaju kao da su njihovo znanje i veštine doprinele finalnom rezultatu.

Zaposleni dobro reaguju na lidere koji neguju pobednički mentalitet u timovima, koji žele da vide uspeh svog tima i fokusiraju se na dugoročne ciljeve čak i kada rezultati nisu najbolji. Za uspešnog lidera je takođe važno da se interesuje za svakog pojedinca individualno i da razume šta za svakoga predstavlja lični doživljaj uspeha.

4. Produktivnost i orijentisanost na rezultate

Ljudi na liderskim pozicijama su osobe na koje se zaposleni ugledaju. Imati jasne ciljeve i jasnu viziju za budućnost može da pomogne lideru da prati rezultate i napredak zaposlenih.

Produktivnim savetima i korišćenjem alata za komunikaciju (Asana, Jira, Trello, Slack) povećaće se sistematičnost radnih procesa. Postizanje veće produktivnosti direktno je povezano sa manje vremena koje je potrebno da se zadatak obavi kao i smanjenjem nivoa stresa za pravovremen i optimalan rad.

5. Dobar komunikator – sluša i deli informacije

Najveći problem kod komunikacije je što ne postoji aktivno slušanje, već postoji samo iluzija da se komunikacija odvija u oba smera, a mnogo puta je u stvari jednosmerna. Dešava se da se ljudi ne udubljuju u komunikaciju već površno slušaju samo deo informacija.

Voren Bafet je izjavio da je lak način da povećate svoju vrednost usavršavanje komunikacijskih veština. Preduslov za dobru timsku komunikaciju je diskutovanje o ulogama i odgovornostima u timu, sagledavanje problema iz više uglova i dobijanje povratne informacije o projektu i njegovim rezultatima.

6. Rad na karijernom napretku

Najbolji šefovi u Google-u komunicirali su sa zaposlenima o budućem uspehu i ciljevima za budućnost. Supervizori, menadžeri, šefovi su u nekom periodu života bili početnici i shvataju koliko je bitno da se kvalitet rada poboljšava kako dolaze zahtevniji projekti i zadaci.

Sa zaposlenima koji su zadovoljni i motivisani da rade na sebi treba diskutovati o performansama i načinu na koji su došli do rezultata. Uložen trud, lako uklapanje u radno okruženje i uspostavljanje kontakata će ubzati karijerni napredak i dati više samopouzdanja za razvijanje poslovnih veza.

7. Jasna vizija i strategija

Iako treba podsticati zaposlene da budu proaktivni, takođe je važno jasno im predstaviti put i mapu do uspeha. Bitno je da zaposleni znaju šta se očekuje od njih i koji je definisan vremenski okvir za završetak projekta ili njihovog zadatka.

Važno je predstaviti ciljeve projekta, definisati potencijalne probleme sa kojima zaposleni mogu da se susretnu i na ovaj način kreirati vodič za uspešnu implementaciju projekta.

8. Posedovanje ključnih tehničkih veština

Da bi se zaposleni osećali sigurno i motivisano, njihov nadređeni treba da bude neko sa iskustvom i znanjem koji može da im pomogne da lakše prebrode prepreke jer se i on sam u nekom trenutku sa njima susreo.

Takođe, nadređeni mora da bude edukovan o veštinama koje očekuje od svojih zaposlenih. Na taj način, izbeći će se nesporazumi i ostvariće se jasna komunikacija pogotovo ako se radi o stručnoj problematici koja zahteva napredne tehničke veštine i iskustvo.

9. Saradnja sa drugim menadžerima i šefovima

Umesto da se oslanja samo na svoje znanje i ekspertizu, dobar menadžer ili šef će potražiti drugo mišljenje ukoliko oseti da će mu dati bolju perspektivu i širinu da može bolje da razume zadatke i radni proces.

Uspešna radna atmosfera zavisi od saradnje koju nadređeni ima sa zaposlenima ali i sa ostalim menadžerima i šefovima. Jedna od najvećih grešaka koju prave direktori kompanija je što se uvek oslanjaju samo na sopstvenu ekspertizu i samostalno donošenje odluka umesto da razmotre nekoliko opcija pa da se na kraju odluče za jednu. Ova strategija će pomoći da se bolje procene uslovi, ambicije i sposobnosti zaposlenih.

10. Efikasno donošenje odluka

Odlučnost je jedan od bitnih faktora za lako i nedvosmisleno donošenje odluka. Uspeh projekta zavisi od odluka koje se donesu u određenoj fazi projekta. Ove odluke utiču na raspoloženje zaposlenih, atmosferu u timu i ojačava timski duh jer svi idu ka jednom zajedničkom cilju.

Efikasnim donošenjem odluka kreiraju se obrasci i organizacija za naredne projekte. Tako i tim i nadređeni dobijaju neophodno iskustvo, uče na greškama i preveniraju i umanjuju šanse za njihovu pojavu na budućim projektima.

Zaključak

Preduslov za uspešan projekat je sinhronizacija tima i nadređenih. Svaki tim jača komunikaciju tako što zajedno prolazi kroz različite razvojne faze i prevazilazi prepreke na putu do cilja. Pogubna stavka za projekat su samoživi menadžeri, supervizori i šefovi koji ne znaju da komuniciraju i sarađuju sa zaposlenima i ostalim menadžerima.

Ukoliko vas zanima koje su to razvojne faze kroz koje tim prolazi u toku jednog projekta pripremili smo vam dokument 5 razvojnih faza tima.

Preuzmite eBook

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

accept don’t ask me again